26.   ROČNÍK

 

B Ě H U   D E M O K R A C I E

O POHÁR ING. HANY ORGONÍKOVÉ

 

ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ VELKÉ CENY VÝCHODNÍCH ČECH

A JEDNÍM ZE ZÁVODU V RÁMCI SDTJ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Hlavní sponzoři:       MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

                                    SDTJ  České republiky      

                           

 

Pořadatel:           DTJ Hradec Králové a TJ LIGA 100 Hradec Králové

 

 

 Datum:               SOBOTA   30.  KVĚTNA  2015

 

Místo startu:       Hradec Králové, Malšovice  -  U ZDĚNÉ BOUDY

NOVÁ RESTAURACE ZDĚNÁ BOUDA!!!  

 

Prezentace:        od  10,00 hod.

 

START ZÁVODU: 11,00 hod. -  všechny kategorie najednou

 

 

Přihlášky:                  Jaroslav Schlappl tel. 606 215 095 nebo 491 611 699

                                   po 20,00 hod., e-mail : schlappl@volny.cz

                                   nebo při prezentaci v MÍSTĚ STARTU

Informace:

Německy:                  Jiří Soukup  mob. 605 342 512 Jungmannova 1437, 50002 Hradec Králové

Anglicky:                   Pavel Hep  mob. 777 822 242

 

Startovné:                50,- Kč

 

Trať:                          Asfaltová lesní cesta, na 5 km obrátka, rovina

 

Kategorie:                  A    -    muži   do 34  (do 1981)                    10 000 m     

                                   B    -    muži   35-44  (1971-1980)                10 000 m

                                   C    -    muži   45-54  (1961-1970)                10 000 m

                                   D    -    muži   55-64  (l951-1960)                 10 000 m                                                                                                                  

E     -   muži  65-74 (1941-1950)                 10 000 m                                          

F     -  muži   75 a st. (1940 a st.)                10 000 m  

                                    G    -  ženy    34 a mladší (1981 a ml.)      10 000 m

                                   H    -    ženy    35 a starší (1980 a st.)           10 000 m

 

Šatny:                        V místě startu

Ubytování:                Pořadatel nezajišťuje                                   

Občerstvení:              Limonáda, sušenky – ZDARMA,  ost. -restaurace

Lékařská prohlídka: Každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav a startuje na vlastní nebezpečí

 

Předpis:                     Dle pravidel atletiky a propozic

 

Námitky:                   Do 15 minut po zveřejnění výsledků

 

Ceny:                         Pohár Ing. Hany Orgoníkové pro vítěze, diplomy a další ceny pro umístěné na prvních třech místech každé kategorie. Dotace minim.  10 000,- Kč .

 

 

Spojení:                     Autobusem č. 9 s ozn. LESNÍ HŘBITOV, vystoupit na zastávce ZDĚNÁ BOUDA,

                                   nebo trolejbusem č. 7 a autobusem č. 9 bez ozn.  - 1 km pěšky

 

 Parkování:               U ZDĚNÉ BOUDY

 

Vyhlášení výsledků: 30 min. po ukončení závodu; výsledky budou předány všem

                                   závodníkům během 40 min. po ukončení závodu.

 

Ředitel závodu:         Hlavní rozhodčí:                   Organizace:                                       Zdravotní služba:

 

Jiří  BRYCH             Stanislav PRONĚK             Jaroslav  SCHLAPPL                     TEL. 495 755 223-4