19.   ROČNÍK

 

 B Ě H U   D E M O K R A C I E

 O POHÁR ING. HANY  ORGONÍKOVÉ

 

 ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ  VELKÉ CENY VÝCHODNÍCH   ČECH

 A JEDNÍM ZE ZÁVODU V RÁMCI SDTJ ČESKÉ REPUBLIKY

 

 Hlavní sponzoři  MAGISTRÁT MĚSTA  HRADEC KRÁLOVÉ

 SDTJ  České republiky      

                   

 Pořadatel: DTJ Hradec Králové a  TJ LIGA 100 Hradec Králové

 

 Datum:           neděle  1. června 2008

 

 Místo startu: Hradec Králové, Malšovice - U ZDĚNÉ  BOUDY

 

Prezentace:  od  10,00 hod.

 

START ZÁVODU:        11,00 hod. -  všechny kategorie najednou

 

 

Přihlášky:  Jaroslav Schlappl tel. 606 215 095 nebo 491 611 699

                   po 20,00 hod.  nebo při prezentaci v  MÍSTĚ STARTU

 

Startovné :         30,- Kč

 

Trať :                 Asfaltová lesní cesta, na 5 km obrátka, rovina

 

 

Kategorie :                               

A    -         muži         do 34  (do 1974)                10 000 m     

B    -         muži         35-44  (1964-1973)            10 000 m

C    -         muži         45-54  (1954-1963)             10 000 m

D    -         muži         55-64  (l944-1953)             10 000 m                                                        

E    -         muži         65-74 (1934-1943)             10 000 m

F     -        muži         75 a st. (1933 a st.)           10 000 m  

G    -         ženy         34 a mladší (1974 a ml.)     10 000 m

H    -         ženy         35 a starší  (1973 a st.)     10 000 m

 

Šatny :                                            V místě startu

Ubytování :                                     Pořadatel nezajišťuje                                   

Občerstvení :                                 Limonáda, sušenky – ZDARMA

ost. -restaurace

Lékařská prohlídka :   Každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní

stav a startuje na vlastní nebezpečí

 

Předpis :                                         Dle pravidel atletiky a propozic

 

Námitky :                     Do 15 minut po zveřejnění výsledků

 

Ceny:  Pohár Ing. Hany Orgoníkové pro vítěze , diplomy a další ceny pro umístěné na prvních třech místech každé kategorie. Dotace minim.  7.000,- Kč .

 

 

Spojení : Autobusem č. 9 s ozn. LESNÍ HŘBITOV, vystoupit na zastávce

                                         ZDĚNÁ BOUDA (předposlední stanice),

                                          nebo trolejbusem č. 7  a  autobusem č. 9 bez ozn.  - 1 km pěšky

 

 Parkování :                      100 m za ZDĚNOU BOUDOU

 

 

Vyhlášení výsledků :      

30 min. po ukončení závodu; výsledky budou předány všem závodníkům

 

 

Ředitel závodu:  Hlavní rozhodčí:   Organizace:  Zdravotní  služba:

 

Jiří  BRYCH     Stanislav PRONĚK   Jaroslav  SCHLAPPL     

TEL. 495 755 223-4