20.   ROČNÍK

 

B Ě H U   D E M O K R A C I E

O POHÁR ING. HANY  ORGONÍKOVÉ

 

ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ  VELKÉ CENY VÝCHODNÍCH   ČECH

A JEDNÍM ZE ZÁVODU V RÁMCI SDTJ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Hlavní sponzoři  MAGISTRÁT MĚSTA  HRADEC KRÁLOVÉ

SDTJ  České republiky

 

Pořadatel: DTJ Hradec Králové a TJ LIGA 100 Hradec Králové

  

 Datum: neděle  31. května  2009

 

Místo startu: Hradec Králové, Malšovice  -  U ZDĚNÉ  BOUDY

 

Prezentace: od  10,00 hod.

 

START ZÁVODU:  11,00 hod. -  všechny kategorie najednou

 

Přihlášky: Jaroslav Schlappl tel. 606 215 095 nebo 491 611 699  po 20,00 hod. 

nebo při prezentaci v  MÍSTĚ STARTU

 

Startovné:         30,- Kč

 

Trať:  Asfaltová lesní cesta, na 5 km obrátka, rovina

 

 

Kategorie: A    -    muži   do 34  (do 1975)                    10 000 m     

                B    -    muži   35-44  (1965-1974)                10 000 m

                C    -    muži   45-54  (1955-1964)                10 000 m

                 D    -    muži   55-64  (l945-1954)                 10 000 m

                 E     -   muži   65-74 (1935-1944)                 10 000 m

      F     -  muži   75 a st. (1934 a st.)                10 000 m  

                 G    -    ženy    34 a mladší (1975 a ml.)      10 000 m

                 H    -    ženy    35 a starší  (1974 a st.)       10 000 m

 

Šatny: V místě startu

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje

Občerstvení: Limonáda, sušenky – ZDARMA  ost. -restaurace

Lékařská prohlídka: Každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav a startuje na vlastní nebezpečí

 

Předpis: Dle pravidel atletiky a propozic

 

Námitky: Do 15 minut po zveřejnění výsledků

 

Ceny: Pohár Ing. Hany Orgoníkové pro vítěze, diplomy a další ceny pro umístěné na prvních třech místech každé kategorie. Dotace minim.  7.000,- Kč .

 

Spojení: Autobusem č. 9 s ozn. LESNÍ HŘBITOV, vystoupit na zastávce ZDĚNÁ BOUDA (předposlední stanice),  nebo trolejbusem č. 7  a  autobusem č. 9 bez ozn.  - 1 km pěšky

 Parkování: 100 m za ZDĚNOU BOUDOU

 

Vyhlášení výsledků: 30 min. po ukončení závodu; výsledky budou předány všem závodníkům

 

 

Ředitel závodu:   Hlavní rozhodčí:        Organizace:                       Zdravotní  služba:

 

Jiří  BRYCH        Stanislav PRONĚK    Jaroslav  SCHLAPPL       TEL. 495 755 223-4