Všesportovní hry SDTJ ČR v Hradci Králové 12. a 13. září 2015


 Děkujeme za podporu


Projekt s názvem „Výstavba přístupové komunikace k areálu DTJ HK“, evidován pod číslem RG/2015/64.
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

© DTJ HK 2015