Základní informace

Organizační začlenění: SDTJČ

Logo: Červený trojúhelník ve žlutém poli s červeným nápisem DTJ uvnitř.  

  

 

TĚLOCVIČNA   DTJ  HRADEC  KRÁLOVÉ

DTJ Hradec Králové spravuje majetek v hodnotě více než  10 mil. Kč. Jde o tělocvičnu postavenou za I. republiky a hřiště. DTJ byla založena v roce 1910 a od té doby patřila k nejsilnějším jednotám v Hradci Králové. 

 V roce 1935  dostává jednota za přispění města nejkrásnější dar, vlastní tělocvičnu na moderně upraveném hřišti a stává se jednou z nejaktivnějších tělovýchovných jednot s několika sty členy, kteří tráví volný čas i se svými rodinami v tomto krásném prostředí.

Velké množství cvičenců se zúčastňovalo pravidelných  Dělnických olympiád jak v republice, tak i v zahraničí.  Silné i úspěšné byly jednotlivé sportovní oddíly odbíjené, lehké atletiky, házené. V areálu pracoval i odbor loutkového divadla a DTJ mělo i vlastní hudbu.

V době německé okupace se členové DTJ aktivně podílejí na odboji v ilegálních skupinách a mnozí na to doplatili svým životem.

Ihned po válce se jednota hlásí k činnosti a účastní se Všesokolského sletu. Přichází však rok 1948 a 28. března přestává jednota existovat.

V dalším období se střídá několik majitelů, kteří  maximálně objekt využívali, ale  ke zlepšení jeho stavu mnoho nepřispěli.

Po revoluci 1989 přichází náprava předešlých křivd a  iniciativou  bývalých  členů je  obnovena činnost DTJ.

Areál se nachází v krásném prostředí u soutoku Labe s Orlicí. V objektu je tělocvična, která je celodenně využita jako hala pro stolní tenis. V budově je občerstvení, šatnový objekt pro oddíl tenisu, sociální zařízení a šatny pro stolní tenis. Součástí jsou i klubové místnosti a kancelář. Část hřiště byla pronajata tenisové agentuře, která  zde provozuje moderní tenisový areál.

Sportoviště:   

hala pro stolní tenis s pěti stoly, tenisový areál se sedmi kurty, v zimě nafukovací hala se šesti kurty (pronájem)

hřiště na petanque

čtyři kurty na volejbal nebo nohejbal

základna veslařů na Labi vč. skladového objektu pro lodě

Sporty:

běhy mimo dráhu, tenis, veslování, volejbal, stolní tenis

Činnost:

Stolní tenis

zaměření výchova mládeže (trenér I. třídy) 32 členů, účast v soutěžích registrovaných, účast v krajských a celostátních bodovacích turnajích. Přední místa v krajském žebříčku mladších a starších žáků. 86 členů odd. stolního tenisu, účast 15 družstev v městské soutěži neregistrovaných. Pravidelná účast na turnajích v regionu, účast na celostátních veteránských soutěžích jednotlivců a družstev  neregistrovaných stolních tenistů.

Tenis:

mládež vedená kvalifikovanými trenéry. Účast v bodovacích turnajích a příprava pro výkonnostní sport. Letní soustředění mládeže.

Volejbal:

dvě družsteva. Účast  v okresním přeboru žen registrovaných. Účast na turnajích a pořádání vlastního volejbalového turnaje žen.

Veslování:

registrovaných veslaři. Základna veslařského sportu v Hradci Králové. Po dobudování skladu předpoklad rozvoje členské základny, hlavně z řad studentů hradecké univerzity.

Běhy mimo dráhu:

Tradiční akce Běh demokracie o pohár poslankyně Ing. Hany Orgoníkové za účasti předních českých běžců i amatérů v hlavní i veteránských kategoriích.

(V roce 2008 19 ročník).

V areálu jsou pořádány i další tradiční akce zejména turnaje mládeže a dospělých ve stolním tenisu a tenisu (DTJ CUP, TOP 4, soutěž hradeckých škol, míčový trojboj), které jsou vesměs podporovány SDTJČ, hradeckým magistrátem, VZP i dalšími sponzory.

Jednotlivé sportoviště si je možná i pronajmout.

Toho využívá široká veřejnost i hradecké podniky.

V areálu je hezké občerstvení. V krátké době bude rozšířeno o dětské hřiště a gril.